Programme

TERUG

Ons en die onderwys

Potgooi

Ons en die onderwys 20 Januarie 2019
Sondag 20 Januarie 2019

Johan van Lill praat met Stoffel Goosen, 'n onderwyskundige, oor 地 nuwe geleentheid vir leerders om reeds aan die einde van Graad 9 地 beroepsgerigte kwalifikasie te kan verwerf. Voorheen kon leerders dit net volg by 地 naskoolse Kollege, maar nou is dit moontlik om 地 kwalifikasie te verwerf soortgelyk aan matriek, maar met die voordeel dat jy dadelik in daardie rigtig kan spesialiseer of verder studeer.

Ons en die onderwys 13 Januarie 2019
Sondag 13 Januarie 2019

Johan van Lill praat met Anitia Lubbe en dr. Chantelle Bosch oor hoe 地 mens assessering deel van die leerproses kan maak. Mense dink baie keer aan assessering n騁 as toetse en eksamens, en dit skep baie keer 地 negatiewe persepsie teenoor assessering.

Ons en die onderwys 6 Januarie 2019
Sondag 6 Januarie 2019

Johan van Lill praat met dr. Jannie le Roux oor 地 fokus vir jou onderwysjaar in 2019. Hoe kan jy seker maak dat jy die jaar op die regte noot begin?

Ons en die onderwys 30 Desember 2018
Sondag 30 Desember 2018

Johan van Lill praat met twee onderwyskenners, dr. Jaco Deacon en dr. Elda de Waal, oor die afgelope onderwysjaar - wat was positief, interessant en wat het verkeerd geloop? Ons gesels ook oor wat in 2019 op die kalender is en reflekteer op onderwys n 25 jaar van demokrasie.

Ons en die onderwys 23 Desember 2018
Sondag 23 Desember 2018

Johan van Lill praat met prof. Marthie van der Walt, dr. Neal Petersen en prof. Josef de Beer oor hoe inheemse kennis en konteks leer benvloed en kan verdiep. Baie navorsing word tans oor gekontekstualiseerde leer gedoen, en hierdie kenners van die NWU vertel vir ons meer daarvan.

Ons en die onderwys 16 Desember 2018
Sondag 16 Desember 2018

Johan van Lill praat met skrywer en motiveringspreker dr. Jannie le Roux oor hoe ek op my onderwysjaar wat verby is, kan reflekteer. Ons het aan die begin van die jaar sekere doelwitte gestel. Hoe dink ek na oor hoe ek hierdie doelwitte bereik het of nie?

Ons en die onderwys 9 Desember 2018
Sondag 9 Desember 2018

Johan van Lill kyk na 地 tegniek wat onderwysers kan gebruik om leerders verantwoordelikheid vir hulle eie leer te laat neem en hulle meer aktief betrokke te kry by die leerproses. Dit staan bekend as koperatiewe leer. Die kenners wat aan die program deelneem is prof. Elsa Mentz en dr. Roxanne Bailey.

Ons en die onderwys 2 Desember 2018
Sondag 2 Desember 2018

Johan van Lill praat oor probleemgebaseerde leer met proff. Aubrey Golightly en Marietjie Havenga van die NWU. Hoekom is probleemgebaseerde leer belangrik, en hoe kan dit in skole toegepas word?

Ons en die onderwys 25 November 2018
Sondag 25 November 2018

Johan van Lill kyk verder na selfgerigte leer. N die vorige program was daar baie navrae van onderwysers oor hoe dit prakties in die klaskamer kan werk en hoe onderwysers dit kan bevorder. Prof. Elza Mentz en prof. Josef de Beer van die Noordwes-Universiteit beantwoord hierdie vrae.

Ons en die onderwys 18 November 2018
Sondag 18 November 2018

Johan van Lill praat oor lewenslange leer met prof. Ignatius Gous van Unisa. Hy het 地 model ontwikkel wat onderwysers kan toepas om hierdie belangrike ingesteldheid by leerders aan te moedig en te vestig.