Programme

TERUG

Praat Saam

Soek

Datums
calendar calendar

Volgende Programme

Donderdag 3 Januarie 2019
08:00-09:00

Wat hou die onderwysjaar in vir studente en die universiteitskorps? Het die #FeesMustFall-veldtog ‘n wesenlike verskil in benadering van studentesake en bestuur meegebring? ‘n Rektor en adjunkvisekanselier by twee van die land se prominente universiteite deel hulle perspektiewe oor die uitdagings van 2019.

Vrydag 4 Januarie 2019
08:00-09:00

Talle onderwyskolleges is met die oorgang na demokrasie gesluit. Hoe het die onderwysstelsel en opleiding van onderwysers sedertdien verander? Lynette Francis kyk na die deurslaggewende rol wat die Hewat Opleidingskollege in Suid-Afrika gespeel het.