Programme

TERUG

Regsake

Vorige Programme

Maandag 3 Desember 2018
11:30-12:00

Waldette Grey gesels oor verskeie aspekte van die skuldinvorderingsproses, soos wie die skuld mag invorder, wanneer dit te oud is om steeds in te vorder, en wanneer rente op die agterstallige bedrag gehef mag word.

Potgooi
Regsake 3 Desember 2018

Waldette Grey gesels oor verskeie aspekte van die skuldinvorderingsproses, soos wie die skuld mag invorder, wanneer dit te oud is om steeds in te vorder, en wanneer rente op die agterstallige bedrag gehef mag word.

Laai die mp3 af (24†093KB)

Maandag 26 November 2018
11:30-12:00

Volker Kruger sluit vir oulaas by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om vrae oor die kommersiële reg te beantwoord. Hoe werk die voetstootsklousule by vaste eiendom? Kan 'n munisipaliteit agterstallige skuld van 'n vorige huiseienaar, van die nuwe eienaar verhaal? Wat gebeur as die verkoper sterf voordat eiendomsoordrag kon plaasvind? Kan 'n munisipaliteit agterstallige eiendomsbelasting van die eienaar verhaal as sy huurder daarvoor aanspreeklik was? Wanneer word iets as 'n aanhegting tot 'n eiendom beskou? Wat behels roukoop?

Potgooi
Regsake 26 November 2018

Volker Kruger sluit vir oulaas by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om vrae oor die kommersiŽle reg te beantwoord. Hoe werk die voetstootsklousule by vaste eiendom? Kan 'n munisipaliteit agterstallige skuld van 'n vorige huiseienaar, van die nuwe eienaar verhaal? Wat gebeur as die verkoper sterf voordat eiendomsoordrag kon plaasvind? Kan 'n munisipaliteit agterstallige eiendomsbelasting van die eienaar verhaal as sy huurder daarvoor aanspreeklik was? Wanneer word iets as 'n aanhegting tot 'n eiendom beskou? Wat behels roukoop?

Laai die mp3 af (24†148KB)

Maandag 19 November 2018
11:30-12:00

Volker Kruger sluit weer by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om vrae oor kommersiële reg te beantwoord. Hoe werk die "huur gaat voor koop" beginsel by die langtermyn huur van 'n plaas? Watter skuldeiser kry voorkeur - 'n verhuurder of die houer van 'n notariële verband oor roerende goed? Hoe kan vinnig stygende munisipale koste, wat deel van die prys vorm, in 'n langtermyn huurkontrak gereguleer word? Wat kan jy doen as jy geld in 'n besigheid belê het, maar jou vennoot wat dit bestuur, verduister van die geld? Hoe werk die voetstootsklousule by vaste eiendom?

Potgooi
Regsake 19 November 2018

Volker Kruger sluit weer by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om vrae oor kommersiŽle reg te beantwoord. Hoe werk die "huur gaat voor koop" beginsel by die langtermyn huur van 'n plaas? Watter skuldeiser kry voorkeur - 'n verhuurder of die houer van 'n notariŽle verband oor roerende goed? Hoe kan vinnig stygende munisipale koste, wat deel van die prys vorm, in 'n langtermyn huurkontrak gereguleer word? Wat kan jy doen as jy geld in 'n besigheid belÍ het, maar jou vennoot wat dit bestuur, verduister van die geld? Hoe werk die voetstootsklousule by vaste eiendom?

Laai die mp3 af (23†215KB)

Maandag 12 November 2018
11:30-12:00

Volker Kruger is vir die volgende paar weke hier om vrae te beantwoord oor boedels en testamente. Vandag behandel hy die volgende: Hoe werk die aanwasbedeling by die opstel van 'n testament? Wie moet boedelbelasting betaal, en wat is die boedelbelastingvoordele van 'n trust? Kan jy in jou testament iemand aanwys om jou as trustee op te volg? Mag 'n bank wat as eksekuteur aangewys is toe jy jou testament opgestel het, ná jou dood weier om die boedel te beredder?

Potgooi
Regsake 12 November 2018

Volker Kruger is vir die volgende paar weke hier om vrae te beantwoord oor boedels en testamente. Vandag behandel hy die volgende: Hoe werk die aanwasbedeling by die opstel van 'n testament? Wie moet boedelbelasting betaal, en wat is die boedelbelastingvoordele van 'n trust? Kan jy in jou testament iemand aanwys om jou as trustee op te volg? Mag 'n bank wat as eksekuteur aangewys is toe jy jou testament opgestel het, nŠ jou dood weier om die boedel te beredder?

Laai die mp3 af (23†600KB)

Maandag 5 November 2018
11:30-12:00

Boedelspesialis Volker Kruger sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan en beantwoord die volgende vrae: Het die eksekuteur 'n plig om erfgename op hoogte te hou oor hoe die beredderingsproses vorder? Wat is die regte van buite-egtelike en aangenome kinders om intestaat te erf? Wat gebeur met die gemeenskaplike bates wanneer iemand wat in gemeenskap van goed getroud was, sterf? Wat is die geldigheidsvereistes om 'n geldige testament op te stel? Waar kan ek 'n lys kry van wat ek alles aan die eksekuteur moet verskaf om die boedel spoediger te kan afhandel?

Potgooi
Regsake 5 November 2018

Boedelspesialis Volker Kruger sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan en beantwoord die volgende vrae: Het die eksekuteur 'n plig om erfgename op hoogte te hou oor hoe die beredderingsproses vorder? Wat is die regte van buite-egtelike en aangenome kinders om intestaat te erf? Wat gebeur met die gemeenskaplike bates wanneer iemand wat in gemeenskap van goed getroud was, sterf? Wat is die geldigheidsvereistes om 'n geldige testament op te stel? Waar kan ek 'n lys kry van wat ek alles aan die eksekuteur moet verskaf om die boedel spoediger te kan afhandel?

Laai die mp3 af (23†924KB)

Maandag 29 Oktober 2018
11:30-12:00

Retief von Wielligh sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vrae oor deeltitelskemas te beantwoord.

Potgooi
Regsake 29 Oktober 2018

Retief von Wielligh sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vrae oor deeltitelskemas te beantwoord.

Laai die mp3 af (24†130KB)

Maandag 22 Oktober 2018
11:30-12:00

Ian Wessels en Igna Klynsmith gesels met Johan Botes oor die geldigheid van aanstellings op 'n proeftydperk, en fluitjieblasers. Daar is ook raad oor waar om aan te klop as jy probleme het met vakansieklubs wat op 'n puntestelsel werk. Hulle bespreek ook die vraag of eienaars van twee wooneenhede op dieselfde erf, aan al die vereistes van 'n deeltitelkompleks moet voldoen.

Potgooi
Regsake 22 Oktober 2018

Ian Wessels en Igna Klynsmith gesels met Johan Botes oor die geldigheid van aanstellings op 'n proeftydperk, en fluitjieblasers. Daar is ook raad oor waar om aan te klop as jy probleme het met vakansieklubs wat op 'n puntestelsel werk. Hulle bespreek ook die vraag of eienaars van twee wooneenhede op dieselfde erf, aan al die vereistes van 'n deeltitelkompleks moet voldoen.

Laai die mp3 af (23†319KB)

Maandag 15 Oktober 2018
11:30-12:00

Ons het só baie vrae oor die Arbeidsreg gekry, dat nog 'n program daaraan bestee word. Arbeidsregkenner Johan Botes gesels met Ian Wessels en Igna Klynsmith oor konstruktiewe ontslag en stakings. Wanneer kan jy eis vir skade wat stakers aangerig het, en wanneer mag 'n werkgewer stakers afdank?

Potgooi
Regsake 15 Oktober 2018

Ons het sů baie vrae oor die Arbeidsreg gekry, dat nog 'n program daaraan bestee word. Arbeidsregkenner Johan Botes gesels met Ian Wessels en Igna Klynsmith oor konstruktiewe ontslag en stakings. Wanneer kan jy eis vir skade wat stakers aangerig het, en wanneer mag 'n werkgewer stakers afdank?

Laai die mp3 af (22†171KB)

Maandag 8 Oktober 2018
11:30-12:00

Die Arbeidsreg is vir baie luisteraars relevant. Johan Botes sluit weer by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vra te beantwoord oor seksuele teistering by die werk, en of 'n werkgewer verplig is om die beste kandidaat vir die pos aan te stel.

Potgooi
Regsake 8 Oktober 2018

Die Arbeidsreg is vir baie luisteraars relevant. Johan Botes sluit weer by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vra te beantwoord oor seksuele teistering by die werk, en of 'n werkgewer verplig is om die beste kandidaat vir die pos aan te stel.

Laai die mp3 af (22†724KB)

Maandag 1 Oktober 2018
11:30-12:00

Waldette Grey sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vrae oor skuldinvordering, skuldberading en verwante kwessies te beantwoord.

Potgooi
Regsake 1 Oktober 2018

Waldette Grey sluit by Ian Wessels en Igna Klynsmith aan om luisteraars se vrae oor skuldinvordering, skuldberading en verwante kwessies te beantwoord.

Laai die mp3 af (21†667KB)