Programme

TERUG

Kompas

Vorige Programme

Woensdag 14 Februarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding oor ondersteuningsdienste by hoëronderwysinstansies. Ivan Swart, ‘n inhoudsbeampte by Northlink College, vertel ook vir Percy Mogale, Kompas se nuwe veldverslaggewer, meer van die ambagsektor.

Trudi van Wyk
Hoofdirekteur: Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Ivan Swart
Inhoudsbeampte: Openbare Betrekkinge en  Sosiale Media, Nothlink College
021-970-9053
iswart@nothlink.co.za
www.northlink.co.za

Potgooi
Kompas 14 Februarie 2018

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk van die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding oor ondersteuningsdienste by hoŽronderwysinstansies. Ivan Swart, Ďn inhoudsbeampte by Northlink College, vertel ook vir Percy Mogale, Kompas se nuwe veldverslaggewer, meer van die ambagsektor.

Laai die mp3 af (19†534KB)

Woensdag 7 Februarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Tanya Yohan van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding oor die die Naskoolse Onderwys- en Opleidingsektor, en die verskeie geleenthede wat dit vir jongmense bied. En Yolanda Daniels, ‘n Lewensoriëntering-onderwyseres van die Silverstream Sekondêre Skool in Manenberg, en Catherine Langenhovern, ‘n Lewensoriëntering-kurrikulumbeplanner, gee riglyne vir werksonderhoude.

Tanya Yohan
Adjunkdirekteur: Open Learning
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Yolanda Daniels
Silverstream Sekondêre Skool, Manenberg
ydaniels54@gmail.com

Catherine Langenhoven
Senior Kurrikulumbeplanner: Lewensoriëntering
Wes-Kaapse OnderwysdDepartement
021-467-2589
catherine.langenhoven@westerncape.gov.za

Potgooi
Kompas 7 Februarie 2018

Arehan Brand praat met Tanya Yohan van die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding oor die die Naskoolse Onderwys- en Opleidingsektor, en die verskeie geleenthede wat dit vir jongmense bied. En Yolanda Daniels, Ďn LewensoriŽntering-onderwyseres van die Silverstream SekondÍre Skool in Manenberg, en Catherine Langenhovern, Ďn LewensoriŽntering-kurrikulumbeplanner, gee riglyne vir werksonderhoude.

Laai die mp3 af (20†274KB)

Woensdag 31 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Tanya Yohan, van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding oor die uitdagings en verantwoordelikhede van eerstejaar universiteitstudente en hie hulpbronne wat beskikbaar is aan hulle. En Yolanda Daniels, ‘n lewensoriëntering-onderwyseres van die Silverstream Sekondêre Skool in Manenberg, gesels oor die belangrikheid van loopbaanbeplanning.

Tanya Yohan
Adjunkdirekteur: Open Learning
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Yolanda Daniels
Silverstream Sekondêre Skool, Manenberg
081-508-7957
ydaniels54@gmail.com

Potgooi
Kompas 31 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Tanya Yohan, van die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding oor die uitdagings en verantwoordelikhede van eerstejaar universiteitstudente en hie hulpbronne wat beskikbaar is aan hulle. En Yolanda Daniels, Ďn lewensoriŽntering-onderwyseres van die Silverstream SekondÍre Skool in Manenberg, gesels oor die belangrikheid van loopbaanbeplanning.

Laai die mp3 af (17†278KB)

Woensdag 24 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding oor die Nasionale Seniorsertifikaat se Tweede Kans-program. Swendel tersiêre leer-instansies is ook in die kollig. En Catherine Langenhoven van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement praat oor die belangrikheid van CV’s.

Trudi van Wyk
Hoofdirekteur: Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
Careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Catherine Langenhoven
Senior Kurrikulumbbeplanner: Lewensoriëntering
Wes-Kaapse Onderwysdepartement
021-467-2589
Catherine.langenhoven@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za

Potgooi
Kompas 24 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk van die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding oor die Nasionale Seniorsertifikaat se Tweede Kans-program. Swendel tersiÍre leer-instansies is ook in die kollig. En Catherine Langenhoven van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement praat oor die belangrikheid van CVís.

Laai die mp3 af (21†144KB)

Woensdag 17 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk, hoofdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, oor die sentrale aansoekestelsel. Chevonne Brown en Juanita Botha, twee ambagstudente deel ook hullle ervarings.

Trudi van Wyk
Hoofdirekteur: Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Potgooi
Kompas 17 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk, hoofdirekteur by die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding, oor die sentrale aansoekestelsel. Chevonne Brown en Juanita Botha, twee ambagstudente deel ook hullle ervarings.

Laai die mp3 af (18†102KB)

Woensdag 10 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Wendy Horn, Suid-Afrika se toponderwyser, oor haar passie vir onderwys en wat haar laat uitstaan bo ander onderwysers. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding praat oor wat ouers en studente kan doen wanneer hulle uitvind dat hulle by ‘n ongeakkrediteerde tersiêre instansie studeer het.

Wendy Horn
Hoof: Protea Heights Akademie, Brackenfell
021-981-0021
www.camelotint.co.za

Shirley Lloyd
Direkteur: Nasionale KwalifikasierRaamwerk
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
0-800-872-222
www.dhet.gov.za

Potgooi
Kompas 10 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Wendy Horn, Suid-Afrika se toponderwyser, oor haar passie vir onderwys en wat haar laat uitstaan bo ander onderwysers. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding praat oor wat ouers en studente kan doen wanneer hulle uitvind dat hulle by Ďn ongeakkrediteerde tersiÍre instansie studeer het.

Laai die mp3 af (18†072KB)

Woensdag 3 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand gesels met Narike Burger, ‘n studenteraadgewer by Camelot International Health & Skin Care Education, oor loopbaangeleenthede in die skoonheidsektor. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding vertel hoekom dit belangrik is dat jong mense weet wat die NKR is en hoe dit werk.

Narike Burger
Camelot International Health & Skin Care Education
021-914-9963
www.camelotint.co.za

Shirley Lloyd
Direkteur: Nasionale Kwalifikasieraamwerk
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
0-800-872-222
www.dhet.gov.za

Potgooi
Kompas 3 Januarie 2018

Arehan Brand gesels met Narike Burger, Ďn studenteraadgewer by Camelot International Health & Skin Care Education, oor loopbaangeleenthede in die skoonheidsektor. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van HoŽr Onderwys en Opleiding vertel hoekom dit belangrik is dat jong mense weet wat die NKR is en hoe dit werk.

Laai die mp3 af (18†660KB)

Woensdag 27 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand gesels met die Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake, Anroux Marais, oor loopbaangeleenthede in die sportbedryf. Arehan vind ook uit hoekom jong mense nie by ongeakkrediteerde instansies moet studeer nie.

Anroux Marais
Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake
021-483-4426
stacy.mclean@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za

Joe Samuels
Bestuurshoof: SA Kwalifikasiesowerheid
012-431-5106
aduplesis@saqa.org.za
www.saqa.org.za

Potgooi
Kompas 27 Desember 2017

Arehan Brand gesels met die Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake, Anroux Marais, oor loopbaangeleenthede in die sportbedryf. Arehan vind ook uit hoekom jong mense nie by ongeakkrediteerde instansies moet studeer nie.

Laai die mp3 af (17†845KB)

Woensdag 20 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand kyk na die belangrikheid van internskappe, en die rol wat dit speel wanneer jong mense werk soek. Hannelie van Straten-Kreuser, Direkteur: Menslike Bemagtiging in die kantoor van Wes-Kaapse premier, vertel van hulle internskapprogram. Arehan praat ook met twee studente wat internskappe voltooi het.

Hannelie van Straten-Kreuser
Direkteur: Menslike Bemagtiging
Kantoor van die Wes-Kaapse premier
021-483-5696
hannelie.kraeuser@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za

Potgooi
Kompas 20 Desember 2017

Arehan Brand kyk na die belangrikheid van internskappe, en die rol wat dit speel wanneer jong mense werk soek. Hannelie van Straten-Kreuser, Direkteur: Menslike Bemagtiging in die kantoor van Wes-Kaapse premier, vertel van hulle internskapprogram. Arehan praat ook met twee studente wat internskappe voltooi het.

Laai die mp3 af (17†550KB)

Woensdag 13 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede vir onderwysers. En Lalien Cilliers van Via Afrika bespiegel of kunsmatige intelligensie ‘n bedreiging vir die onderwys inhou.

Dr. Heinie Brand
Direkteur: Professionele Ontwikkeling
Wes-Kaapse Onderwysdepartement
021-938-3000
Heinie.brand@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za/dept/education

Lalien Cilliers
Ontwikkelingsbestuurder: Via Afrika
021-406-3528
lalien.cilliers@viaafrika.com
www.viaafrika.com

Potgooi
Kompas 13 Desember 2017

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede vir onderwysers. En Lalien Cilliers van Via Afrika bespiegel of kunsmatige intelligensie Ďn bedreiging vir die onderwys inhou.

Laai die mp3 af (16†129KB)