Potgooi Soek

SOEK

Datums
calendar calendar
Gevorderde Soek ▾ SOEK HERSTEL
 • Regsake 25 September 2017
  Regsake 25 September 2017
  Maandag 25 September 2017

  Die insolvensieregspesialis, Derek de Beer, sit sy gesprek met Ian Wessels en Igna Klynsmith voort. Hy verduidelik wat dade van insolvensie is, asook die gevolge van sekwestrasie, die pligte en bevoegdhede van 'n kurator en die volgorde waarin skuldeisers uit die insolvente boedel betaal word.

 • Regsake 18 September 2017
  Regsake 18 September 2017
  Maandag 18 September 2017

  Derek De Beer kuier saam met Ian Wessels en Igna Klynsmith om hulle vrae te beantwoord oor kuratorskap, insolvensie en likwidasie.

 • Regsake 11 September 2017
  Regsake 11 September 2017
  Maandag 11 September 2017

  Igna Klynsmith bespreek die onlangse hofsaak oor godsdiens in skole, asook die reg van 'n selfde geslag lewensmaat om sonder enige huweliksformaliteite en sonder 'n testament te erf as gade. Hy verduidelik ook wanneer 'n direkteur ontslaan kan word, en gee meer besonderhede oor testamenteweek van 11 tot 15 September.

 • Regsake 4 September 2017
  Regsake 4 September 2017
  Maandag 4 September 2017

  Igna Klynsmith gesels oor die omstandighede waaronder jy aanspreeklik gehou kan word as jou hond iemand byt, en kyk na 'n hofsaak oor jou reg op moedertaalonderrig aan universiteite. Hy bespreek ook 'n hofsaak oor 'n werknemer wat nŠ 'n selfdoodpoging, geskend en met verminderde spraakvermoŽ sy werk wil hervat.

 • Regsake 28 Augustus 2017
  Regsake 28 Augustus 2017
  Maandag 28 Augustus 2017

  Sluit 'n bybetaling ten opsigte van 'n versekeringseis enige verdere eise uit? Is 'n bepaling in 'n huweliksvoorwaardekontrak, waarin afstand gedoen word van toekomstige eise vir onderhoud, geldig? Kan jy in 'n huweliksvoorwaardekontrak sekere bates, wat tydens die huwelik verkry word, uitsluit van die aanwasbedeling? Igna Klynsmith bespreek ook 'n hofsaak oor onregverdige mededinging, en 'n wet wat 'n nuwe beheerliggaam oor medisyne in die lewe roep.

 • Regsake 21 Augustus 2017
  Regsake 21 Augustus 2017
  Maandag 21 Augustus 2017

  Igna Klynsmith vertel van die komende testamenteweek, waartydens jy gratis 'n testament kan laat opstel. Hy beantwoord ook luisteraars se vrae oor die vereistes vir wettige nommerplate, die koste van navrae aan 'n prokureur, en skuldamnestie.

 • Regsake 14 Augustus 2017
  Regsake 14 Augustus 2017
  Maandag 14 Augustus 2017

  Igna Klynsmith gesels aan die hand van verskeie onlangse hofsake, oor testamente wat ongeldig verklaar is. Hy kyk na die besparing van boedelbelasting deur sommige van jou bates aan jou kinders te skenk terwyl jy nog leef, en spotprente wat 'n kras boodskap oordra. En as jy 'n hommeltuig wil aanskaf, moet jy beslis luister.

 • Regsake 7 Augustus 2017
  Regsake 7 Augustus 2017
  Maandag 7 Augustus 2017

  Wanneer kan jy aanspreeklik wees vir beserings wat 'n tuindienstewerker op jou erf opdoen? Tot watter mate mag 'n hof skuldverligting toestaan op 'n agterstallige verband? Kan teenstrydeige bepalings in 'n voorhuwelikse kontrak daartoe lei dat jy binne gemeenskap van goed getroud is? Watter strafmaatreŽls bestaan vir beheerliggame van deeltitelkomplekse? Wat is die verskillende tydperke wat geld vir verjaring.

 • Regsake 30 Julie 2017
  Regsake 30 Julie 2017
  Maandag 31 Julie 2017

  Igna Klynsmith beantwoord 'n luisteraar se vraag of hy jare na 'n motorongeluk nog van sy versekering kan eis nadat hy nie vir dronkbestuur vervolg is nie. Hy bespreek ook 'n paar interessante regsvrae: Is dit diefstal as 'n werkgewer nie afgetrekte PAYE- en BTW-heffings aan SARS oorbetaal nie? Kan daar beslag gelÍ word op iemand, wat agterstallig is met onderhoudsbetalings, se pensioen en vaste eiendom?

 • Regsake 24 Julie 2017
  Regsake 24 Julie 2017
  Maandag 24 Julie 2017

  Hoe verskil verkragting van ander seksuele misdrywe, ten opsigte van die tydperk wanneer die beskuldigde nog vervolg kan word? Hoe werk die privilegie tussen 'n prokureur en sy kliŽnt, en mag 'n mens weier om vrae te beantwoord tydens 'n insolvensie-ondervraging?