Uitsaaifrekwensies

Kies 'n provinsie uit die lys hier onder of klik op 'n provinsie op die kaart vir daardie streek se uitsaaifrekwensies. As daar probleme in jou gebied is met RSG se opvangs, klik hier en kies PROBLEME MET RADIO-ONTVANGS IN JOU STREEK by die onderwerp.

SA map Limpopo Mpumalanga Gauteng Noord-Wes Noord-Kaap Vrystaat KwaZulu Natal Oos-Kaap Wes-Kaap
Gauteng

Heidelberg 100.8 Johannesburg 101.5 Menlo Park 102.1 Pretoria 101.0 Welverdiend 102.0

Kortgolf-frekwensies

Van Sondag 30 Oktober 2016 tot Saterdag 25 Maart 2017

Tyd (GMT)

05:00 - 07:00

07:00 - 18:00

18:00 - 05:00

Frekwensie

7285 kHz

9650 kHz

3320 kHz

Meter Band

41

31

90


Van Sondag 26 Maart 2017 tot Saterdag 28 Oktober 2017

Tyd (GMT)

06:00 - 07:00

07:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 06:00

Frekwensie

7285 kHz

9650 kHz

7285 kHz

3320 kHz

Meter Band

41

31

41

90