Kompas 6 Desember 2021

Athina Jansen gesels met uitblinker Keith Lewis. Hy is die huidige kampioen van die Virtuele Poetry Slam-kompetisie wat aangebied is deur die Nasionale Biblioteek van SA in samewerking met PanSALB.