Skrywers en boeke 2 Augustus 2023

Dan Sleigh was een van die groot meesters van die Afrikaanse letterkunde. Hy was ewe bekend as historikus, en sy dood word allerweë beskou as ‘n verlies vir Afrkaans én Suid-Afrika. Ilse Salzwedel bring hulde aan hierdie bekroonde skrywer van EILANDE, AFSTANDE, WALS MET MATILDA, 1795 en verskeie ander publikasies, onder meer die omvangryke nie-fiksiewerk, RETOERVLOOT, deur middel van uittreksels uit drie argiefonderhoude en ‘n onderhoud met sy jarelange uitgewer, Hester Carstens.