Internasionale militêre reg en konflik – Deel 1

Dis vandag die veertigste dag van die Israel-Hamas oorlog, en beelde van verwoesting en die hoë dodetal laat baie mense geskok. Israel word beskuldig van oorlogsmisdade, volksmoord en buitensporige vergeldingsaanvalle. Internasionale militêre reg kan baie kompleks wees, daarom kan ‘n mens nie elke Jan Rap en sy maat op sosiale media, of selfs politici, goedsmoeds glo nie. Om ons te help verstaan, sluit professor Michelle Nel, ‘n visedekaan van die Fakutlteit Krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch by ons aan, in die eerste van twee gesprekke hieroor. Michelle is onder meer ‘n spesialis in internasionale reg oor gewapende konflik.