Tegnologie met Blaine 20 Junie 2023

Blaine Jones praat met dr. Marlena Kruger oor elektro-hipersensitiwiteit.